Spolmot-5 Spółka z o.o. prowadzi Podstawową Stację Kontroli Pojazdów na podstawie wydanego przez Starostę Oleśnickiego ZAŚWIADCZENIA Nr 207 z dnia 26.06.2015r. potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów oraz Decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-P-629/15 z dnia 09.06.2015r. potwierdzającej zgodność posiadania wyposażenia i warunków lokalowych stacji zgodnie z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań przez przedsiębiorców prowadzących podstawową stację kontroli pojazdów zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a) i b) ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jako Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym : DOL/003/P prowadzimy badania techniczne pojazdów rodzaju:

A – motocykle i motorowery

B pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

T – ciągniki rolnicze

Badania techniczne wykonują wysoko wykwalifikowani diagności.

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w tabeli opłat ogłoszonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. ( Dz.U. 223 poz. 2261 z dnia 14 października 2004 r. Przykładowe opłaty:

•  badanie okresowe samochodu osobowego i dostawczego do 3,5 t wynosi 98 zł , z instalacją gazową 161 zł.

•  badanie okresowe motocykla i ciągnika rolniczego wynosi 62 zł.

W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego obowiązuje opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł ( Dz.U 121 z 2007 r. poz. 839 ).    

 


Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek – Piątek : godz. 8:00 – 17:00
Sobota :
godz. 7:00 – 14:00

Akceptujemy karty płatnicze